Prima Noutăți Agenția Națională Asistență Socială va consolida și eficientiza sistemul de asistență socială...

Agenția Națională Asistență Socială va consolida și eficientiza sistemul de asistență socială din Republica Moldova

243
DISTRIBUIȚI

Conducerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a convocat în ședință, la 19 aprilie curent, toți șefii instituțiilor rezidențiale din subordinea ministerului, cu scopul de a prezenta misiunea, funcțiile și atribuțiile Agenției Naționale Asistență Socială (ANAS).

În debutul ședinței, ministrul Stela Grigoraș a mulțumit tuturor șefilor de instituții pentru munca asiduă și curajul acestora în procesul de dezinstituționalizare, menționând că instituția nou creată vine să consolideze și să eficientizeze sistemul de asistență socială din Republica Moldova.

„Agenția Națională Asistență Socială va asigura realizarea eficientă a procesului de dezinstituționalizare a beneficiarilor aflați în plasament și totodată, va contribui la monitorizarea mai intensă a instituțiilor respective”, a subliniat ministra.

ANAS va contribui direct la instituirea sistemului de formare profesională, evaluare și management al performanței profesionale a personalului din cadrul serviciilor sociale și sporirea calității acestora. De asemenea, instituția va elabora cadrul metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenței sociale. Aceasta va asigura elaborarea/revizuirea regulamentelor – cadru, standardelor de calitate, ghiduri, manuale operaționale, politici instituționale etc. Totodată, Agenția va gestiona activitatea instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/recuperare în care Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are statut de fondator.

În cadrul ședinței au fost discutate și alte subiecte, printre care: realizarea Planurilor de transformare a instituțiilor publice gestionate de Agenție, perfectarea actelor de stare civilă pentru beneficiarii din instituții care nu le posedă și implementarea serviciilor sociale de plasament cu plată.

În context, directorul ANAS, Vasile Croitoru a accentuat necesitatea unei conlucrări eficiente dintre instituțiile rezidențiale și Agenție, pentru a realiza cu succes Planurile de transformare ale acestora, procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități dar și dezvoltarea serviciilor sociale.

Precizăm că, Regulamentul de organizare și funcționare a Agenţiei Naţionale Asistență Socială a fost aprobat de Guvern, la data de 11 februarie 2016.