Prima Noutăți Evaluarea Sistemului Național de Referire pentru Protecția și Asistența victimelor și Potențialelor...

Evaluarea Sistemului Național de Referire pentru Protecția și Asistența victimelor și Potențialelor victime ale traficului de ființe umane

249
DISTRIBUIȚI

     Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migrație și Organizației Internaționale pentru Migrație misiune în Moldova în zilele de 27 și 28 iunie 2017, la Chișinău, au organizat Atelierul de lucru cu genericul ,,Evaluarea Sistemului Național de Referire pentru Protecția și Asistența victimelor și Potențialelor victime ale traficului de ființe umane”.

Evenimentul a fost organizat în contextul evaluării de către experți naționali și internaționali a Sistemului Național de Referire (SNR) pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane.

La participare în cadrul atelierului au fost invitați reprezentanții autorităților publice centrale, Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Procuraturii Generale, direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei – coordonatori ai Echipelor Multidisciplinare teritoriale din toată țara, centrelor de asistență și protecție, societății civile, precum și experți independenți.

În cadrul întrunirii, a fost prezentat și aprobat Raportul de evaluare independentă a Sistemului Național de Referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialilor victime ale Traficului de Ființe Umane, perfectat de către expertul internațional, dna Liliana Sorrentino. Acest raportul reprezintă evaluarea mecanismelor de referire și coordonare orientate spre identificarea, protecția și asistența victimelor și potențialilor victime ale TFU, implementate în Moldova, din momentul lansării SNR (a. 2006) până în anul 2016.

În raportul SNR au fost prezentate:

– analiza generală a situației privind TFU în Moldova, prevederile legale în acest domeniu, cadrul instituțional, coordonarea acestuia cu mecanismele de referire în vederea abordării problemei TFU.

– analiza componentelor specifice ale procesului de referire: identificarea, asistența, accesul la justiție, reîntoarcerea și repatrierea, acordarea perioadei de recuperare și reflecție, obținerea permisului de ședere, aplicarea mecanismelor transnaționale de referire;

– concluziile, recomandările privind consolidarea protecției persoanelor traficate (adulți, copii) și remedierea situației constatate în SNR.

        În cadrul evenimentului au fost organizate grupuri de lucru unde au fost discutate recomandările din cadrul Raportului de Evaluare SNR și înaintarea propunerilor de realizare a acestora.