Prima Noutăți Specialiștii mai aproape de copiii

Specialiștii mai aproape de copiii

197
DISTRIBUIȚI

În perioada  aprilie-mai 2018 în cadrul proiectului „Diminuarea impactului negativ al violenței și abuzului față de copii şi îmbunătățirea accesului la serviciile psiho-sociale şi juridice”  cu suportul UNICEF Moldova, copii – beneficiari ai Centrului de asistență şi protecție şi copii – beneficiari ai Centrelor de zi comunitare pentru copii şi tineri  au participat la numeroase activități de resetare culturală şi curative, desfășurate cu participarea specialiștilor Centrului Național de Formare, Asistență, Consiliere şi Educație din Moldova ( AO „CNFACEM”). Activitățile au demarat  în incinta Centrelor „Cosmos”, „Sparta” şi „Satelit” din mun. Chişinău.

Activitățile au inclus jocuri cooperative şi de masă, ocupații manuale: desen, colaje, tehnică de folosire a materialelor (biser, ţesături), aplicații din hîrtie, expoziții, vizionarea filmelor educative, jocuri la calculator şi aer liber, activități sportive, concursuri etc.

Activitățile au creat o platforma comună de cooperare şi schimb de experiență pentru profesioniști în aplicarea noilor cunoștințe în dezvoltarea competențelor sociale la copii – deprinderilor de concentrare, ascultare, comunicare şi interacțiune, respectului de sine şi a încrederii în forțele proprii, încrederii în alte persoane etc.

Activitățile realizate  au identificat astfel de necesități ca: promovarea principiilor unei școli prietenoase copilului; dezvoltarea unei rețele a serviciilor comunitare; asigurarea accesului copilului la serviciile medicale și sociale de calitate la nivel local; sporirea profesionalismului resurselor umane din sistemul social; consolidarea capacității de monitorizare, evaluarea şi supervizarea la toate nivelurile sistemului de protecție a copilului şi familiei; dezvoltarea serviciului psihologic în instituțiile de învățământ; promovarea prin mass-media a ofertei educaționale a cercurilor tehnice  şi culturale din cadrul Centrelor comunitare etc.