Prima Căi de accesare a serviciilor

Căi de accesare a serviciilor

Plasarea beneficiarilor în cadrul Centrului se realizează prin:

Demersul Unităţii Naţionale de Coordonare din cadrul MMPS:

Tel./Fax: (+373 22) 26 21 68
E-mail: secretariat@social.gov.md

Demersul organizaţiilor şi/sau structurilor naţionale şi internaţionale:

În cazul  referirii la Centru, este importantă prezentarea informaţiei cu caracter personal despre beneficiar (nume/prenume, data şi locul naşterii etc.), precum şi documentele primare de evaluare;

Autoidentificare:

Victimele, potenţialele victime şi/sau membrii  familiei acestora pot contacta Unitatea Naţională de Coordonare sau partenerii de referire.

Mecanismul de referire a cazurilor:

Echipele multidisciplinare teritoriale sunt responsabile pentru referirea beneficiarilor de la nivel local la UNC/CAP pentru intervențiile de criză /reabilitare de scurtă durată și/sau pentru orice alt tip de asistență care nu este disponibil la nivel de comunitate și/ sau raion.