Prima Informația privind deplasările de serviciu

Informația privind deplasările de serviciu

Informația privind deplasările de serviciu efectuate de către personalul din cadrul Centrului de Asistență și Protecție a Victimelor și Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane

Conform deciziei Prim-Ministrului Republicii Moldova nr. 94 din 02.10.109, în scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate.