DISTRIBUIȚI

Două camere pentru intervievarea victimelor minore și cele adulte, au fost inaugurate oficial ieri, 2 februarie, curent, în incinta Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în prezența șefului IGP, Alexandru Pînzari,  șefului Misiunii OIM în Moldova,  Antonio Polosa,  Directorului Secției justiția penală și aplicare a legii din cadrul Ambasadei SUA,  Donald L. Caroll și cel al Centrului de Asistență și Protecție a Victimelor și Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane, Diana Bojenco, precum și reprezentanți din cadrul OIM, Ambasadei SUA, OSCE și Secretariatului permanent al CN CTFU.

Camerele de audieri au fost amenajate şi dotate după toate cerinţele internaţionale în domeniu cu suportul partenerilor internaţionali (Ambasada SUA,  Misiunea OIM în Moldova, OSCE) și reprezintă o verigă a sistemul juridic prietenos, care tinde spre evitarea revictimizării şi asigurarea realizării drepturilor  victimelor.

Sala specializată pentru audierea minorilor a fost amenajată cu supraveghere audio-video, astfel, copilul (victima) va fi protejat de a participa la desfăşurarea acţiunilor procesuale obişnuite, fiind supus mai puţin influenţelor traumatizante de a vorbi în faţa mai multor maturi în momentul de elucidare a situaţiei prin care a trecut sau pe care o cunoaşte.

Victimele, inclusiv cele minore, vor avea contactul psihologic doar cu un singur specialist, într-un mediu care inspiră siguranţă şi încredere, astfel că mărturiile lor vor fi mai exacte şi mai veridice.

În scopul de a evita o experienţă negativă şi traumatizantă pentru minor, audierea în condiţii speciale va oferi acestuia siguranţa că nu se va mai întâlni direct cu abuzatorul, iar înregistrările vor fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare ori de câte ori va fi necesar, fără ca acest minor să mai fie audiat în legătură cu cele trăite.

În acest context, șeful IGP a mulțumit partenerilor pentru suportul acordat în vederea amenajării camerelor de audieri ale victimelor traficului de ființe umane pentru neadmiterea  revictimizării și creării unui spațiu prietenos acestora.

”Inaugurarea acestor  săli oferă pe de o parte un pas important pentru instrumentarea cu mai multă acuratețe a dosarelor penale, pornind de la înțelegerea exactă a nevoilor și manifestărilor victimelor traficului de persoane care au trecut prin experiențe traumatizante de viață, iar pe de altă parte, contribuie la dezvoltarea capacității instituționale și operaționale prin promovarea cadrului legal pe acest domeniu”, a menționat șeful IGP, Alexandru Pînzari.

În semn de colaborare și înaltă apreciere pentru contribuțiile substanțiale aduse Poliției Naționale, șeful IGP, Alexandru Pînzari a acordat  reprezentanților Misiunii organizației internaționale pentru migrațiune în Moldova  medalia IGP “Pentru Cooperare”.