Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) este o instituţie publică de specializare înaltă, care oferă intervenție în cazuri de criză atît pentru persoanele identificate în calitate de victime ale traficului de ființe umane, cît și celor în situații de risc. Deseori Centrul  este primul loc de interacțiune a victimei traficului de ființe umane cu serviciile de asistență, unde aceasta  poate primi ajutor  la revenirea  în Republica Moldova. Astfel, de-a lungul anilor CAP a devenit unul dintre cei mai important și solicitat prestator de servicii pentru victimele traficului de fiinţe umane în Republica Moldova. CAP şi-a început activitatea în Ianuarie 2001 cu suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova (OIM), ca răspuns la solicitarea crescîndă a serviciilor de reabilitare pentru un număr impunător de femei din Moldova care se întorceau din ţările balcanice, după experienţe îngrozitoare de exploatare. În 2008, datorită colaborării continue şi a angajamentului sporit asumat de către Guvernul Republicii Moldova în abordarea fenomenului în cauză, CAP a fost instituţionalizat prin Hotarârea Guvernului Nr. 847 din 11.07.2008, cu privire la crearea instituţiei publice, din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF).

Numărul mare de copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți a determinat necesitatea extinderii capacității CAP pentru a răspunde necesităților specifice ale beneficiarilor, în special a copiilor. În comun cu partenerii de dezvoltare (Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, OIM, Ministerul Italian al Muncii și Politicilor Sociale, Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe, UNICEF, Lakarmissionen, Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Сentrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din RM „CNFACEM”), a fost planificată, inițiată și finalizată construcția anexei la clădirea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane, astfel creîndu-se un nou serviciu, destinat exclusiv copiilor. Scopul serviciului este protecţia temporară a copilului separat de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială.

Centrul este elementul-cheie a Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, reprezentând un sistem consolidat prin interacțiunea structurilor de stat, instituțiilor guvernamentale, organizațiilor non-guvernamentale, specialiştilor de diferite nivele în  scop de  acordare a  unei asistențe şi protecţii  cât mai eficiente victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi persoanelor aflate în situaţie de risc ca și potenţiale victime ale traficului.

Centrul acordă beneficiarilor plasament și alimentare, servicii medicale, sociale, psihologice și juridice. Serviciile Centrului sunt accesibile atât victimelor identificate peste hotarele Republicii Moldova, cât și victimelor și/sau persoanelor aflate în situații de risc, identificate pe teritoriul Republicii Moldova. Copiilor din grupul țintă li se oferă servicii de îngrijire, educaţie, recuperare, (re)integrare, asistenţă medicală, socială şi psihologică cu scopul asigurării condiţiilor optime de dezvoltare armonioasă. Serviciile de suport sunt complementate prin asistența pe termen mediu și/sau lung, care este acordată individualizat necesităților beneficiarilor, în cooperare cu UNC (unitatea națională de coordonare), EMT (echipele multidiscipinare teritoriale) în cadrul SNR-ului şi autorităţile tutelare îndomeniul protecţiei copilului.

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) își concentrează activitatea acordînd suport victimelor traficului de ființe umane, victimelor violenței în familie și persoanele afectate de efectele negative ale migrației, inclusiv protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Misiunea CAP constă în asigurarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurarea respectării drepturilor acestora prin garantarea accesului necondiţionat la  serviciile  asistenţei de calitate.

În cadrul Centrului activează specialiști calificați, echipa fiind constituită din reprezentanții administrației și personalul specializat (asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, medici, jurişti). Succesele obţinute în asistenţa beneficiarilor, se datorează  efortului comun a tuturor membrilor echipei îmbinat cu experienţa vastă în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane.

+
informație generală

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) este o instituţie publică de specializare înaltă, care oferă intervenție în cazuri de criză atît pentru persoanele identificate în calitate de victime ale traficului de ființe umane, cît și celor în situații de risc. Deseori Centrul  este primul loc de interacțiune a victimei traficului de ființe umane cu serviciile de asistență, unde aceasta  poate primi ajutor  la revenirea  în Republica Moldova. Astfel, de-a lungul anilor CAP a devenit unul dintre cei mai important și solicitat prestator de servicii pentru victimele traficului de fiinţe umane în Republica Moldova. CAP şi-a început activitatea în Ianuarie 2001 cu suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova (OIM), ca răspuns la solicitarea crescîndă a serviciilor de reabilitare pentru un număr impunător de femei din Moldova care se întorceau din ţările balcanice, după experienţe îngrozitoare de exploatare. În 2008, datorită colaborării continue şi a angajamentului sporit asumat de către Guvernul Republicii Moldova în abordarea fenomenului în cauză, CAP a fost instituţionalizat prin Hotarârea Guvernului Nr. 847 din 11.07.2008, cu privire la crearea instituţiei publice, din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF).

Numărul mare de copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți a determinat necesitatea extinderii capacității CAP pentru a răspunde necesităților specifice ale beneficiarilor, în special a copiilor. În comun cu partenerii de dezvoltare (Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, OIM, Ministerul Italian al Muncii și Politicilor Sociale, Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe, UNICEF, Lakarmissionen, Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Сentrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din RM „CNFACEM”), a fost planificată, inițiată și finalizată construcția anexei la clădirea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane, astfel creîndu-se un nou serviciu, destinat exclusiv copiilor. Scopul serviciului este protecţia temporară a copilului separat de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială.

Centrul este elementul-cheie a Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, reprezentând un sistem consolidat prin interacțiunea structurilor de stat, instituțiilor guvernamentale, organizațiilor non-guvernamentale, specialiştilor de diferite nivele în  scop de  acordare a  unei asistențe şi protecţii  cât mai eficiente victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi persoanelor aflate în situaţie de risc ca și potenţiale victime ale traficului.

Centrul acordă beneficiarilor plasament și alimentare, servicii medicale, sociale, psihologice și juridice. Serviciile Centrului sunt accesibile atât victimelor identificate peste hotarele Republicii Moldova, cât și victimelor și/sau persoanelor aflate în situații de risc, identificate pe teritoriul Republicii Moldova. Copiilor din grupul țintă li se oferă servicii de îngrijire, educaţie, recuperare, (re)integrare, asistenţă medicală, socială şi psihologică cu scopul asigurării condiţiilor optime de dezvoltare armonioasă. Serviciile de suport sunt complementate prin asistența pe termen mediu și/sau lung, care este acordată individualizat necesităților beneficiarilor, în cooperare cu UNC (unitatea națională de coordonare), EMT (echipele multidiscipinare teritoriale) în cadrul SNR-ului şi autorităţile tutelare îndomeniul protecţiei copilului.

+
Misiunea

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) își concentrează activitatea acordînd suport victimelor traficului de ființe umane, victimelor violenței în familie și persoanele afectate de efectele negative ale migrației, inclusiv protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Misiunea CAP constă în asigurarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurarea respectării drepturilor acestora prin garantarea accesului necondiţionat la  serviciile  asistenţei de calitate.

+
Echipa

În cadrul Centrului activează specialiști calificați, echipa fiind constituită din reprezentanții administrației și personalul specializat (asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, medici, jurişti). Succesele obţinute în asistenţa beneficiarilor, se datorează  efortului comun a tuturor membrilor echipei îmbinat cu experienţa vastă în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane.