Instruiri

Specialiştii CAP sînt și formatori în cadrul instruirilor destinate consolidării și eficientizării Sistemului Naţional de Referire (organizate de Ministerul Municii, Protecției Socială și Familiei), constituit din membrii Echipelor Multidisciplinare Teritoriale (EMT) cu competențe de identificare, referire şi acordare a asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.

Respectiv formatorii CAP realizează instruirea profesională inițială și continuă a specialiştilor implicaţi în asistenţa şi protecţia victimelor/ potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.

Programul de instruire este elaborat în baza unui cadru teoretic, normativ şi metodologic prin considerarea necesităţilor profesionale, identificate de coordonatorii echipelor multidisciplinare în procesul activității practice. Instruirile sunt destinate familiarizării specialiştilor cu standardele actuale de identificare, asistenţă şi protecţie a victimelor/potenţialelor victime ale TFU în vederea eficientizării mecanismului de lucru din cadrul SNR, formării şi consolidării competenţelor necesare pentru prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane, asistența victimelor, precum și contribuirea la reabilitarea acestora.

La finalul instruirilor membrii echipelor multidisciplinare primesc certificate de participare la instruire.

Instruirile stabilesc următoarele obiective:

Obiective de formare a cunoştinţelor:
 • A familiariza EMT cu cadrul legislativ naţional şi internaţional;
 • A familiariza şi informa EMT cu conceptul de victimă a traficului de ființe umane/ violenţei în familie;
 • A informa despre serviciile existente în domeniu;
 • A relata bunele practici naţionale şi internaţionale de identificare , asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane.
Obiective de formare de atitudini:
 • A conştientiza semnificația activităţii multidisciplinare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie;
 • A sensibiliza membrii EMT despre fenomenul traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie şi impactul acestora asupra victimelor și societății;
 • A conştientiza propria responsabilitate în calitatea membrului al echipei multidisciplinare.
Obiective de formare:
 • A cunoaşte metode de identificare şi intervenire în interesul VTFU şi VVF;
 • A identifica şi utiliza resursele din localitate;
 • A stabili tehnici şi mecanisme de comunicare intra/extra EMT;
 • A concretiza rolul şi responsabilităţile, competenţele membrilor EMT;
 • A dezvolta abilităţi de identificare a necesităţilor beneficiarilor, sesizare, înregistrare şi completare a chestionarelor.

La finalul instruirilor membrii echipelor multidisciplinare primesc certificate de participare la instruire.