Domenii de activitate

Prevenire

Prevenirea este elementul-cheie în activitatea de asistență și protecție. Activitatea de prevenire poate exclude victimizarea persoanelor și contribui la combaterea fenomenului traficului de ființe umane. Prin urmare, serviciile de asistenţă şi protecţie ale Centrul sânt accesibile nu doar victimelor traficului de fiinţe umane, dar şi familiilor lor, persoanelor din grupul de risc (victimele violenței în familie, copiii rămași fără îngrijire, migranții  în dificultate, identificați atât pe teritoriul țării, cât și peste hotarele Republicii Moldova, precum și copiii neînsoțiți, identificați peste hotarele țării). Asistarea persoanelor cu potențialitate de a fi victimizate în  TFU constituie o reacție pro-activă a serviciilor la  acest fenomen.

Asistenţă şi protecţie

Activitatea de asistență și  protecție începe de la identificarea victimei. Beneficiarii identificaţi în străinătate de către serviciile sociale, poliția de frontieră, organele de drept, ONG-uri, ambasade, misiunile OIM în străinătate etc. pot primi asistenţă în repatriere. Prin urmare, asistența poate  începe încă de la punctul de trecere a frontierei de stat. Ulterior beneficiarului i se propune gama serviciilor (sociale, medicale, psihologice, juridice) disponibile din cadrul Centrului, care pot fi aplicate cu sau fără plasament. Plasamentul este oferit  pe perioada de criză, până la identificarea unei soluții de perspectivă și prezintă un loc sigur, confortabil și protejat.