Prima Noutăți Seminar ACAP RM ,,Datele cu caracter personal în era digitală: provocări și...

Seminar ACAP RM ,,Datele cu caracter personal în era digitală: provocări și soluții,,

161
DISTRIBUIȚI

La data de 09 august 2017 a fost organizat un seminar cu genericul ,, Datele cu caracter personal în era digitală: provocări și soluții ,, evenimentul a avut loc la inițiativa și cu suportul ,,Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova” (Asociația obștească ACAP RM).

În cadrul evenimentului au participat contabili, juriști, reprezentanți ai direcților management și resurse umane la fel și reprezentanți din domeniul bancar și social. Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor și Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane a fost reprezentat la eveniment prin juriști și contabil șef  Stambol Viorica.

Scopul primordial al acestui seminar este faptul ca agenții economici, inclusiv contabilii, trebuie să-și cunoască obligațiile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, deoarece atunci când entitatea utilizează soluții cloud computing (e-mail, videoconferință, managementul clienților, managementul resurselor umane, etc), sisteme de supraveghere video a spațiilor, baze de date comune la nivel de grup, toate aceste soluții au în comun operarea cu date cu caracter personale ale angajaților, clienților, etc.

Subiectele discutate la fel au inclus:

  • obligațiile operatorilor în asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal, conformarea privind aplicarea cadrului juridic în vigoare, inclusiv obținerea resurselor financiare și umane corespunzătoare pentru realizarea efectivă a competențelor;
  • ierarhizarea responsabilităților pentru protecția datelor la nivelul operatorului de date, analiza de impact în cazul prelucrării datelor care presupun un risc sporit pentru viața privată a persoanelor fizice;
  • soluții de implementare a cadrului juridic privind protecția datelor cu caracter personal la fel și sancțiuni posibile pentru neconformare la standardele naționale.

Itemii abordați impun o serie de măsuri în sarcina entității care le implementează, inclusiv asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal.

La finalul evenimentului au avut loc discuții, soluționate studii de caz, la fel au fost abordate a subiecte dintr-o perspectivă practică în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și măsurilor necesare pentru diminuarea riscurilor și asigurarea securității corespunzătoare.