Servicii oferite

Asistenţă la sosirea în ţară 
la solicitarea MMPSF şi/sau OIM, reprezentantul Centrului întâmpină persoanele repatriate la aeroport sau la alte puncte de trecere a frontierei. Specialistul Centrului oferă informații detaliate despre serviciile programului de asistență şi protecţie la care persoana asistată are dreptul, şi, în funcție de dorința acesteia, va însoţi beneficiarul spre Centru sau va organiza  deplasarea beneficiarului în alt mediu adecvat şi securizant.

Cazare temporară
Centrul oferă plasament temporar într-un mediu adecvat şi sigur victimelor traficului de fiinţe umane şi altor categorii de persoane aflate în situație de risc. La  momentul plasării, beneficiarilor le sunt asigurate necesităţile primare. Centrul acordă cazare beneficiarilor pe perioada de criză, care  poate dura până la 30 zile. În caz de necesitate, pentru a asigura protecţia acestora, durata cazării poate fi prelungită pînă la 6 luni. Cînd viaţa şi sănătatea sînt ameninţate de un pericol real, perioada cazării poate fi prelungită pe o durată considerată necesară pentru protecţia acestora. Pentru femeile gravide – victime ale traficului de fiinţe umane, cazarea este asigurată pentru o perioadă de pînă la 12 luni.

Asistenţă socială
asistența fiecărui beneficiar se realizează în baza planului individualizat de asistentă, special conceput întru abordarea individualizată a necesităților imediate ale beneficiarului. Planul se elaborează de către asistentul social (manager de caz) din cadrul Centrului, fiind discutat cu beneficiarul, la necesitate şi cu responsabilul echipei multidisciplinare de la locul de trai al acestuia.

Asistență juridică
deoarece beneficiarii nu posedă cunoștințe necesare în vederea depășirii situației de criză în cadrul Centrului, aceștia beneficiază de consiliere juridică în aspect de protecție, compensare, nepedepsire (în cazul în care în timpul exploatării au fost comise anumite infracţiuni) etc. Totodată situația beneficiarului poate indica și alte necesități juridice, precum ar fi: perfectarea actelor de identitate (pierdute/distruse sau documentarea inițială), custodia copilului, compensare, procedurile de divorț, litigii patrimoniale… . Consilierea juridică, după caz, poate genera și reprezentarea în instanța de judecată a beneficiarului în cauze civile sau penale. Consilierea juridică se prestează gratuit, la sesizarea asistentului social. Asistenţa juridică este oferită beneficiarilor de către avocaţi calificaţi (prin suport extern).

Asistență juridică
asistenţa medicală primară şi de reabilitare este oferită beneficiarilor atât pe durata plasamentului în Centru, cât şi în afara acestuia. Inițial, asistenta medicală include stabilirea diagnosticului cu tratamentul  bolilor acute (inclusiv tratament de susţinere pentru bolile cronice şi incurabile). În cazul acutizării patologiilor care impun îngrijiri medicale specializate, specialiştii Centrului vor referi (şi/sau însoţi) beneficiarul altor instituții/servicii medicale.

Consiliere psihologică
în cadrul Centrului activează psihologi profesioniști care prin terapie ajută beneficiarii să depăşească situaţia de criză,  sentimentul de frică, culpabilitate, stările depresive, consecințele stresului post-traumatic. Consilierile includ o gamă variată de tehnici și metodici aplicate de specialist și poate avea loc individual sau în grup, consiliere de familie etc.

Evenimente

Atelier de lucru cu genericul Primul Ajutor Psihologic (PAP) pentru psihologii din prima linie

Pe 15 aprilie, Misiunea OIM în Moldova, cu suportul fondului german de asistență umanitară, a desfășurat primul atelier de lucru cu genericul Primul Ajutor Psihologic (PAP) pentru psihologii din...

Serviciul European de Voluntariat

Serviciul European de Voluntariat (SEV) este inclus în programul ERASMUS + al Comisiei Europene, prin care se urmărește creșterea angajabilității dar și profesionalizarea  și modernizarea educației, a formării profesionale și a muncii cu tinerii.

Parteneri

Cui te poţi adresa pentru a ajuta o victimă a traficului de persoane?

Linia fierbinte naţională La Strada
Apel gratuit din orice localitate a Moldovei
0 800 77777
pentru apeluri de peste hotare
+373 22 23 33 09

Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor
Externe şi Integăririi Europene
din Republica Moldova

0 80 090 990
din străinătate
+373 22 23 33 09

Telefon 24/24 al Centrului pentru
combaterea traficului de persoane

din Republica Moldova
0 22 25 49 98
din străinătate
+373 22 25 49 98

Unitatea Naţională de Coordonare a
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei

din Republica Moldova
0 22 72 72 74
pentru apeluri de peste hotare
+373 22 72 72 74

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în dificultate în Federaţia Rusă pot beneficia de informaţii şi asistenţă juridică gratuită din partea Centrului de Integrare „Migraţia şi Legea”

* din R. Moldova – 007; din Rusia – 8

*926-539-13-30

Linia fierbinte din
partea stângă a Nistrului

0 800 88888
Serviciul de asistenţă pentru copii
„Telefonul Copilului”
116111
(apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova)

Beneficiarii asistați pentru 2016