Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sfaturi practice pentru specialiști

Informație generală

 • Media are un rol important în procesul de prevenire și combatere a traficului de ființe umane;
 • Vor fi tratate echitabil toate persoanele cu care reprezentanții mas media intră în contact, cu excluderea abordărilor discriminatorii pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientare sexuală;
 • Sensibilizarea publicului prin mijloacele mas media contribuie la prevenirea traficului de ființe umane;
 • Media poate mobiliza opinia publică, responsabiliza guvernele şi sectorul privat în vederea consolidării eforturilor pentru combaterea eficientă a traficului de ființe umane şi sporirii volumului de asistenţă pentru victime;
 • Media contribuie la promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile, informarea despre riscurile existente, la excluderea abordărilor discriminatorii și  stereotipurilor, stigmatizării;
 • Media informează despre posibilitățile de  asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane și persoanelor aflate în situații de risc, despre sesizarea cazurilor de trafic de ființe umane;
 • Media realizează campanii de sensibilizare a publicului pentru susținerea victimelor traficului de ființe umane, prezintă informații despre posibilitățile  de  acordare a ajutorului (donaţii, voluntariat etc.);
 • MEDIA ESTE O PUTERE, care poate fi utilizată inclusiv în beneficiul supravieţuitorilor traficului de ființe umane, pentru promovarea politicilor de stat în aspectul prevenirii și combaterii TFU;
 • Cazurile de trafic de ființe umane și violență urmează a fi prezentate prin considerarea celor mai înalte standarde de etică şi profesionalism  a reprezentanților instituțiilor mediatice;
 • Analiza fenomenului se va prezenta complex și Posibilitatea de a se expune  urmează a fi acordată  tuturor persoanelor implicate  prin considerarea principiilor fundamentale (de respect acordat persoanei intervievate; corectitudine a informației; interes public și loialitate);
 • Prezentarea informației despre TFU trebuie să conțină un limbaj de specialitate în măsură să transmită coerent și  obiectiv mesajul  cu respectarea echilibrului între dreptul la informare și respectul vieții private;
 • Prezentarea materialelor mediatice despre TFU urmează a fi precedate de documentare și redactare. Calitatea intervievaților urmează a fi verificată și prezentată corect;
 • Urmează a fi excluse  practicile de intruziune a jurnalistului prin dezvăluirea faptelor jenante,  practici de exploatare mediatică a suferinței, de

Dreptul la informare  în raport cu dreptul la viața privată

 • Se interzice oricare dezvăluire a identității persoanelor exploatate în trafic. Fac excepţie cazurile în care există acordul acestora sau al familiei;
 • se interzice oricare dezvăluirea a locului de aflare a victimelor TFU pe motivul periclitării siguranței acestora;
 • folosiţi metode juste, deschise şi directe în obţinerea imaginilor prin respectarea intimității persoanelor cu solicitarea permisiunii de a le fotografia/filma. Imaginile trebuie să reprezinte realitatea cu acurateţe. Procesarea electronică nu trebuie folosită pentru a crea o impresie falsă asupra persoanelor şi evenimentelor.;
 • În relatările privind procesele în justiţie, jurnalistul respectă dreptul la viaţă privată şi cel la un proces echitabil al tuturor celor implicaţi ;
 • informaţiile se vor prezenta într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce s-au făcut demersuri pentru verificarea lor.  Se va solicita opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, nu se va denatura mesajul persoanei citate;

Copii

 • Persoanele sub vârsta de 18 ani sunt protejate de Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. Articolul 50(4) al Constituţiei prevede că „exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa, ori dezvoltarea morală sunt interzise”. UNICEF și Federaţia Internaţională a Jurnaliștilor recomandă instituţiilor mediatice să nu divulge identitatea minorilor abuzaţi, în cazul în care identificarea le poate afecta viaţa pe viitor. În plus, identitatea persoanei este o componentă a vieţii private;
 • respectiv, în mod special se va proteja identitatea minorilor implicaţi în trafic sau  alte evenimente cu conotaţie negativă, inclusiv ca martori.
 • înregistrările video şi fotografiile persoanelor minore trebuie modificate, pentru protejarea identităţii acestora. Excepţie constituie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului;
 • se va evita o abordare subiectivă a cazurilor, cu excluderea interpretării faptelor și  presupunerilor;
 • subiectele care vizează minorii aflaţi în situaţii-limită se vor aborda responsabil și profesionis în felul în care să se excludă provocarea altor suferinţe și expunerea unor noi riscuri.