Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) este o instituţie publică de specializare înaltă, care oferă intervenție în cazuri de criză atît pentru persoanele identificate în calitate de victime ale traficului de ființe umane, cît și celor în situații de risc. Deseori Centrul  este primul loc de interacțiune a victimei traficului de ființe umane  cu serviciile de asistență, unde aceasta  poate primi ajutor  la revenirea  în Republica Moldova.

Grație suportului Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în Moldova (OIM) Centrul a început activitatea în ianuarie 2001. Acesta a constituit un răspuns  solicitărilor sporite a serviciilor de  asistență și reabilitare pentru  numărul mare de victime din Moldova, exploatate și întoarse din ţările balcanice.

La 11.07.2008, în contextul realizării politicii statului de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, Centrul a devenit instituţie publică (în baza Hotărârii Guvernului nr. 847) din în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei și Copilului (MMPSFC), gestionat în parteneriat cu OIM.

Centrul acordă beneficiarilor plasament și alimentare, servicii medicale, sociale, psihologice și juridice. Serviciile Centrului sunt accesibile atât victimelor  identificate peste hotarele Republicii Moldova, cât și victimelor și/sau persoanelor  aflate în situații de risc, identificate pe teritoriul Republicii Moldova. Serviciile de suport sunt complementate prin asistența pe termen mediu și/sau lung, care este acordată individualizat necesităților beneficiarilor, în cooperare cu UNC (unitatea națională de coordonare) și EMT (echipele multidiscipinare teritoriale).

Centrul este elementul-cheie a Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, reprezentând un sistem consolidat prin interacțiunea structurilor de stat, instituțiilor guvernamentale, organizațiilor non-guvernamentale, specialiştilor de diferite nivele în  scop de  acordare a  unei asistențe şi protecţii  cât mai eficiente victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi persoanelor aflate în situaţie de risc ca și potenţiale victime ale traficului.

.

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane își concentrează activitatea pe victimele traficului de ființe umane, violenței în familie și persoanele afectate  de fenomenul migrației.
Misiunea CAP constă în asigurarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurarea respectării drepturilor acestora prin garantarea accesului necondiţionat la  serviciile  asistenţei de calitate.

În cadrul Centrului activează specialiști calificați, echipa fiind constituită din reprezentanții administrației și personalul specializat (asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, medici, jurişti). Succesele obţinute în asistenţa beneficiarilor, se datorează  efortului comun a tuturor membrilor echipei îmbinat cu experienţa vastă în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane.

+
General information

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) este o instituţie publică de specializare înaltă, care oferă intervenție în cazuri de criză atît pentru persoanele identificate în calitate de victime ale traficului de ființe umane, cît și celor în situații de risc. Deseori Centrul  este primul loc de interacțiune a victimei traficului de ființe umane  cu serviciile de asistență, unde aceasta  poate primi ajutor  la revenirea  în Republica Moldova.

Grație suportului Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în Moldova (OIM) Centrul a început activitatea în ianuarie 2001. Acesta a constituit un răspuns  solicitărilor sporite a serviciilor de  asistență și reabilitare pentru  numărul mare de victime din Moldova, exploatate și întoarse din ţările balcanice.

La 11.07.2008, în contextul realizării politicii statului de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, Centrul a devenit instituţie publică (în baza Hotărârii Guvernului nr. 847) din în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei și Copilului (MMPSFC), gestionat în parteneriat cu OIM.

Centrul acordă beneficiarilor plasament și alimentare, servicii medicale, sociale, psihologice și juridice. Serviciile Centrului sunt accesibile atât victimelor  identificate peste hotarele Republicii Moldova, cât și victimelor și/sau persoanelor  aflate în situații de risc, identificate pe teritoriul Republicii Moldova. Serviciile de suport sunt complementate prin asistența pe termen mediu și/sau lung, care este acordată individualizat necesităților beneficiarilor, în cooperare cu UNC (unitatea națională de coordonare) și EMT (echipele multidiscipinare teritoriale).

Centrul este elementul-cheie a Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, reprezentând un sistem consolidat prin interacțiunea structurilor de stat, instituțiilor guvernamentale, organizațiilor non-guvernamentale, specialiştilor de diferite nivele în  scop de  acordare a  unei asistențe şi protecţii  cât mai eficiente victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi persoanelor aflate în situaţie de risc ca și potenţiale victime ale traficului.

.

+
Mission

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane își concentrează activitatea pe victimele traficului de ființe umane, violenței în familie și persoanele afectate  de fenomenul migrației.
Misiunea CAP constă în asigurarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurarea respectării drepturilor acestora prin garantarea accesului necondiţionat la  serviciile  asistenţei de calitate.

+
Team

În cadrul Centrului activează specialiști calificați, echipa fiind constituită din reprezentanții administrației și personalul specializat (asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, medici, jurişti). Succesele obţinute în asistenţa beneficiarilor, se datorează  efortului comun a tuturor membrilor echipei îmbinat cu experienţa vastă în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane.