Prima Noutăți Specialiștii din cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potențialelor...

Specialiștii din cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane au beneficiat de instruire în vederea diminuării impactului negativ al violenței și abuzului față de copii

334
DISTRIBUIȚI

 La data de 01.02.2018 AO Centrul Naţional de Formare, Asistență, Consiliere şi Educație din Moldova („CNFACEM”) cu suportul UNICEF Moldova a realizat un program de instruire cu genericul „Proceduri intersectoriale de cooperare în cadrul unui  sistem de justiție prietenos copilului”, destinat  specialiștilor Centrului pentru victimele şi potențialele victime – copii ale traficului de ființe umane.

În calitate de formator la acest eveniment a participat  specialistul psiholog cu o vastă experiență practică în asistarea minorilor atât în procedurile penale, cât şi în depășirea situațiilor de criză- Rodica Moraru- Chilimar.

Pe parcursul instruirii  specialiştii din cadrul Centrului şi-au  consolidat cunoştinţele în aspectele de identificare, evidenţă şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc;  de protecţie a copiilor separaţi de părinţi ; determinarea statutului juridic al copiilor separați de părinți; de interacţiune a serviciilor în domeniul protecţiei copilului la sesizarea cazului/ cu accent pe intervenire ; de  managment de caz al copilului separat de părinţi; au fost puse în discuție standardele minime de calitate pentru serviciul social destinat copiilor separaţi de părinţi, precum şi prestaţiile sociale, adresate familiilor cu copii şi copiilor separaţi de părinţi.